Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Reactie

Naam gemeente Hof van Twente (Beleidsmedewerker Plattelandsontwikkeling W. Pasman)
Plaats Hof van Twente
Datum 29 mei 2019

Vraag1

Wilt u reageren op de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of eventueel door een document te downloaden.
1. Verdeling van subsidie
Er is 120 miljoen beschikbaar binnen deze regeling voor de concentratiegebieden zuid en oost, voor sanering/beëindigen van varkenshouderijen. Er zal op basis van een ranking bepaald worden aan welke geuroverbelaste situaties uiteindelijk subsidie zal worden verstrekt. Wij pleiten voor een ruimtelijke verdeling van het beschikbare budget. Wij verzoeken u in ieder geval een substantieel deel van het totale budget te reserveren voor concentratiegebied oost, zodat niet alleen in het zuidelijke concentratiegebied de geuroverlast wordt opgelost. In de zones rondom onze kleine en grote kernen zijn zeker geuroverbelaste situaties aanwezig, die voor knelpunten zorgen. Daarom vragen wij u aandacht te hebben voor een goede, ruimtelijk gespreide, verdeling van de beschikbare subsidiegelden (Artikel 13 van de regeling).

2. Gestelde termijnen (artikel 5)
Van belang is om goed te kijken naar de praktische haalbaarheid van de gestelde termijnen in artikel 5. In theorie is 8 maanden misschien wel een hele tijd, maar in de praktijk zal dit waarschijnlijk te kort zijn. Denk daarbij aan de cycli bij zeugenhouders, perioden van mestafzet etc.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht