Wijziging URM 1 januari 2016

De regeling strekt tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna ook: Urm) in verband met de actualisatie van diverse forfaits. Zo worden de excretieforfaits van andere diersoorten dan rundvee geactualiseerd alsmede de forfaits voor de mestsamenstelling per diersoort. Ook worden forfaitaire gehalten voor champost aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-10-2015
Einddatum consultatie 09-12-2015
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling strekt tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna ook: Urm) in verband met de actualisatie van diverse forfaits. Zo worden de excretieforfaits van andere diersoorten dan rundvee geactualiseerd alsmede de forfaits voor de mestsamenstelling per diersoort. Ook worden forfaitaire gehalten voor champost aangepast.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Agrarische ondernemers met vee en championkwekers.

Verwachte effecten van de regeling

Er kan sprake zijn van een zogenoemd overig bedrijfseffect. Dit omdat de betere aansluiting van de forfaitaire normen op de praktijk kan leiden tot een andere hoeveelheid mest die verwerkt, of buiten het eigen bedrijf geplaatst moet worden, hetgeen leidt tot een afname of toename van de bedrijfskosten afhankelijk van of het forfait naar boven of beneden wordt bijgesteld. Voor de uitvoering en handhaving brengen deze wijzigingen, anders dan dat er met andere getallen gerekend moet worden geen wijzigingen met zich mee. Er is geen sprake van milieueffecten.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties op de ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle voorgestelde wijzigingen van de Uitvoeringsregeling bij de Meststoffenwet kan gereageerd worden.