Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijz Wet gemeentelijke schuldhulpverlening tbv de uitwisseling van persoonsgegevens

Reactie

Naam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (dhr. J. Litjens)
Plaats Hengelo
Datum 3 april 2019

Vraag1

1. Ontbreken persoonsgegevens in de tabel in het algemene deel (zie pagina's 6 en 7) van de memorie van toelichting die noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening?
2. Zou de melding van betalingsachterstanden door verhuurders aan gemeenten wettelijk geregeld moeten worden (in aanvulling op de grondslag voor gemeenten om de gegevens te mogen ontvangen en gebruiken)?
3. Is overgangsrecht nodig voor het aanpassen van het gemeentelijke plan integrale schuldhulpverlening en gemeentelijke (ICT-)processen?
Ik zou alleen een aanpassing van art. 2 lid 2 en art 7d willen voorstellen.
In art. 2 lid 2 worden enkele meldende partijen benoemd: "hoe de samenwerking met schuldeisers, waaronder verhuurders, zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven, wordt vormgegeven". Aangezien de belastingdienst een preferente schuldeiser is, die bovendien ook als een van de grootste schuldeisers wordt gezien, zou ik deze graag wil;len toevoegen aan dit lijstje.

In art 7d wordt gezegd: "De rijksbelastingdienst is bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht aan het college persoonsgegevens te verstrekken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het vervullen van de taak, zoals omschreven in artikel 3, eerste lid, wanneer het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, heeft plaatsgevonden en artikel 4a, tweede lid, niet van toepassing is". Dit suggereert dat de belastingdienst nooit vooraf als melder mag optreden. Ik wil voorstellen dat de belastingdienst ook preventief als melder mag optreden in het kader van de vroegsignalering.

Dit zou dan moeten opgaan voor rijks, gemeente en waterschapsbelastingen.

(ps: dit is een toevoeging aan een eerdere melding)
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht