Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijz Wet gemeentelijke schuldhulpverlening tbv de uitwisseling van persoonsgegevens

Reactie

Naam Greenchoice (E.A. Püttmann)
Plaats Rotterdam
Datum 2 april 2019

Vraag1

1. Ontbreken persoonsgegevens in de tabel in het algemene deel (zie pagina's 6 en 7) van de memorie van toelichting die noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening?
2. Zou de melding van betalingsachterstanden door verhuurders aan gemeenten wettelijk geregeld moeten worden (in aanvulling op de grondslag voor gemeenten om de gegevens te mogen ontvangen en gebruiken)?
3. Is overgangsrecht nodig voor het aanpassen van het gemeentelijke plan integrale schuldhulpverlening en gemeentelijke (ICT-)processen?
Op bovenstaande vragen kunnen wij geen reactie geven, gezien wij geen gemeente betreffen.
Wel willen wij een andere opmerking maken vanuit het kader van een energieleverancier. Volgens de voorgestelde route lijkt er mogelijk conflicterende regelgeving op te treden.

Momenteel versturen wij als vergunninghoudende energieleverancier reeds gegevens naar een instantie voor de schuldhulpverlening conform Artikel 3 lid 2 onderdeel b en eventueel Artikel 4a van de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas'. Deze regeling wordt ook niet aangepast.
Volgens de memorie van toelichting van deze wetswijziging wordt in een AmvB opgenomen dat pas bij een achterstand van drie maanden gegevens kunnen worden bewaard voor zover het gaat om achterstanden bij energieleveranciers. In onze situatie komt het echter regelmatig voor dat klanten niet reageren op een achterstand en na herhaaldelijk geen contact kunnen krijgen sturen wij dan ook de gegevens naar de gemeentelijke schuldhulpverlening conform de regeling afsluitbeleid. Dit gebeurd (conform de regelgeving en ons inziens, terecht) al ruim voordat de 3 maanden gepasseerd zijn en in situaties waarbij onze klanten in zijn geheel niet reageren wordt, na reeds bovenstaande gegevens verstrekt te hebben, de klant ook eerder afgesloten dan drie maanden.
Concreet is onze zorg dan ook een schuldhulpverlener deze gegevens volgens de voorgenomen toekomstige AmvB niet zou mogen verwerken en dus, juist in situaties waarbij het nodig is dat de hulpverlening snel plaatsvindt teneinde afsluiting van elektriciteit en gas te voorkomen, dit niet plaats kan vinden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht