Wijz Wet gemeentelijke schuldhulpverlening tbv de uitwisseling van persoonsgegevens

Reactie

Naam Gemeente Amsterdam (H. Hoogerwerf)
Plaats Amsterdam
Datum 2 april 2019

Vraag1

1. Ontbreken persoonsgegevens in de tabel in het algemene deel (zie pagina's 6 en 7) van de memorie van toelichting die noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening?
2. Zou de melding van betalingsachterstanden door verhuurders aan gemeenten wettelijk geregeld moeten worden (in aanvulling op de grondslag voor gemeenten om de gegevens te mogen ontvangen en gebruiken)?
3. Is overgangsrecht nodig voor het aanpassen van het gemeentelijke plan integrale schuldhulpverlening en gemeentelijke (ICT-)processen?
1. Ja, er zijn in ieder geval ook NAW-gegevens en een geboortedatum noodzakelijk voor een effectieve aanpak vroegsignalering door verhuurders, energiebedrijven en drinkwaterbedrijven.

2. Ja, het is van belang om ook voor verhuurders (corporaties en particulier) de onduidelijkheden t.b.v. vroegsignalering weg te nemen door dit wettelijk te regelen. Dit maakt het voor verhuurders makkelijker om mee te doen. Voor (veel) verhuurders is het waarschijnlijk onbegonnen werk om de huurovereenkomsten alleen t.b.v. vroegsignalering aan te passen. Dit brengt veel kosten en administratie met zich mee waardoor de kans aanzienlijk is dat verhuurders afzien van vroegsignalering. Verder gaat van een dergelijke wettelijke regeling een belangrijk signaal uit, namelijk dat de wetgever ook minder woningontruimingen wil en dat dit niet alleen een wens is van een gemeente.

3. Ja, op basis van de wetswijziging zal het beleidsplan aangepast moeten worden op een aantal punten. Tevens zal voor een aantal onderdelen van de huidige vroegsignalering de tijdelijke regeling geregeld moeten worden om te zorgen dat de huidige vroegsignaleringsaanpak doorgang kan vinden. Dit kost tijd. Verder zal het ICT-proces heringericht moeten worden met aansluiting op de informatiebronnen zoals benoemd in de wetswijziging. Op dit moment is nog niet helder hoe dit ingericht wordt en met welk tempo dit lukt. De verwachting is dat dergelijke ICT-aanpassingen wel de nodige tijd kosten, waardoor overgangsrecht noodzakelijk is.

Bijlage