Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Reactie

Naam Mr F.L. Joosten
Plaats Utrecht
Datum 10 januari 2017

Vraag1

Wilt u een reactie geven op de Uitvoeringswet en/of de toelichting, dan kunt u dat hierna doen.
De bijdrage van juist kerkelijk betrokken vrijwilligers aan de sociale cohesie is enorm. Met name bij verhuizing is het opbouwen van nieuwe verbanden essentieel. Kerken raken het zicht op mensen kwijt en kunnen hen ook diaconaal dan moeilijker bijstaan. Het aanreiken van het aanbod van kerken aan mensen die recent zijn verhuisd wordt vrijwel onmogelijk, waardoor de samenhang van gemeenschappen verarmt. Zij die niet willen weten van de kerk kunnen dat eenvoudig doorgeven, en zo hun privacy waarborgen, maar andersom gaat niet als SILA verdwijnt. Om sociale cohesie van buurten en wijken te behouden en te versterken is samenwerking met kerken juist nodig. De wijziging van deze wet verarmt juist de saamhorigheid van onze samenleving. Het zou een slechte zaak zijn deze wetswijziging door te voeren, waar de ‘voordelen’ er van veel eenvoudiger op andere wijze bereikt kunnen worden, door de burger zelf aan te laten geven of hij in een adressenbestand van een kerkgenootschap wil zijn opgenomen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht