Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Reactie

Naam KNOV (Drs G.C. Rijninks-van Driel)
Plaats Utrecht
Datum 11 januari 2017

Vraag1

Wilt u een reactie geven op de Uitvoeringswet en/of de toelichting, dan kunt u dat hierna doen.
Met betrekking tot artikel 29.1:
Artikel 29
1. Het verbod om persoonsgegevens te verwerken waaruit religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door instellingen, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de geestelijke verzorging van de betrokkene, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

In de verloskunde gebruiken we persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken om patiëntgerichte zorg te kunnen geven. Voorbeeld daarvan is voorlichting over het vasten tijdens de Ramadan gedurende de zwangerschap voor Moslima’s en de counseling over het gebruik van bloedproducten voor Jehova getuigen. Er zijn in de gezondheidszorg waarschijnlijk wel meer voorbeelden. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) pleit er voor om deze uitzondering op te nemen in artikel 29.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht