Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Reactie

Naam Privacy Management Partners (Mr. Sergej Katus)
Plaats Driebergen
Datum 15 december 2016

Vraag1

Wilt u een reactie geven op de Uitvoeringswet en/of de toelichting, dan kunt u dat hierna doen.
Ligt op artikel 44 Uitvoeringswet wel een degelijke wetgevingsPIA ten grondslag? Nummers zoals het BSN - what's in a name - hebben niet zozeer tot doel om te *identificeren* maar zijn bedoeld als privacywaarborgen conform artikel 5 lid 1d AVG (juistheidbeginsel als waarborg tegen persoonsverwisseling, d.w.z. juist een nauwkeurige service). Landelijk is er groot belang bij meer flexibiliteit. Bedenk ook dat bij goede naleving van de AVG dit soort nummers conform artikel 25 AVG beschermd worden.

Bijgevoegde blog en de gedachtenwisseling die naar aanleiding hiervan ontstond, helpt hopelijk verduidelijken dat vasthouden aan traditionele gedachten misschien niet meer van deze tijd is. Of misschien ook wel - maar dan dient dat deugdelijk te worden gemotiveerd met behulp van een wetgevings-PIA waarin nut van een flexibeler regime, de risico's van unieke servicenummers evenwichtig tegen elkaar worden afgezet - ook in aanmerking genomen de risicomitigerende maatregelen waartoe hoofdstuk IV AVG verplicht

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht