Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Reactie

Naam Protestantse gemeente Ingwert (Drs. J. F. Rollema)
Plaats Raerd
Datum 1 januari 2017

Vraag1

Wilt u een reactie geven op de Uitvoeringswet en/of de toelichting, dan kunt u dat hierna doen.
Ik betreur het dat de kerken in de toekomst adreswijzigingen van hun leden niet meer automatisch doorgestuurd krijgen. Een dringend verzoek om deze maatregel terug te draaien.
Waarom? U als overheid zet in op een participatiesamenleving. Daarvoor zijn organisaties nodig die die participatie kunnen organiseren met vrijwilligers en kennis. Juist de kerken hebben contact met de onderkant van de geïndividualiseerde samenleving, waar die participatie het hardst nodig is en zij hebben kennis op dit gebied. Steun dus de kerken zodat uw participatie-ideaal ook in praktijk kan worden gebracht (verhoudingsgewijs veel kerkleden zijn actief maatschappelijk betrokken vrijwilliger).
Via het automatisch doorgeven van adreswijzigingen blijven de kerken in contact met randkerkelijken. Dat zijn de tolerante gelovigen met wat minder binding met het instituut. Zij zullen zich uit zichzelf niet zo snel laten overschrijven en bij verhuizing dus uit zicht raken. Het is wel de groep die vaak zich liever praktisch inzet voor de samenleving. Die groep raakt met de beleidswijziging uit beeld als helpers bij het realiseren van de participatie.
Bovendien dempt die tolerante randgroep de meer orthodoxe groep door haar aanwezigheid in het instituut kerk. D66 bereikt dus het tegenovergestelde met de voorgestelde beleidsmaatregel: conservatief/orthodoxe stromingen binnen de kerken worden juist relatief dominanter omdat de tolerante randgroep uit de kaartenbakken verdwijnt. Het tegenovergestelde van wat D66 en de partijen die de maatregel steunen willen bereiken. Bovendien heeft deze maatregel niets te maken met de scheiding kerk/staat.
Ook begreep ik dat uit onderzoek blijkt dat de kerken juist uiterst integer omgaan met de aan hen verstrekte gegevens uit de basisadministratie van de overheid.

Als liberaal gelovige en betrokken kerklid hoop ik daarom dat de maatregel teruggedraaid wordt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht