Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Reactie

Naam Protestantse Gemeente Ingwert (Drs. W.J. Hansma)
Plaats Rauwerd
Datum 31 december 2016

Vraag1

Wilt u een reactie geven op de Uitvoeringswet en/of de toelichting, dan kunt u dat hierna doen.
Wij maken ernstig bezwaar tegen het voornemen geen persoonsgegevens via SILA door te geven aan kerken etc. De huidige regeling biedt ons de mogelijkheid nieuw ingekomen gemeenteleden te bezoeken wat ertoe bijdraagt dat ze snel aansluiting hebben in hun nieuwe leefomgeving. Bovendien komen ze daardoor al vrij snel in aanraking met een organisatie, waar ze een beroep op kunnen doen, wanneer minder goede persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven.
Een derde reden is dat de benodigde gegevens nu via het kerkelijke ledenregistratiesysteem LRP doorgegeven worden aan de nieuwe kerkelijke gemeente. Afschaffen van de huidige regeling zou leiden tot veel extra administratieve rompslomp.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht