Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Fiscale uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen

Consultatie gesloten Financiën

In het kort

Met de Wet toekomst pensioenen wordt onder andere het fiscale kader voor pensioenen gewijzigd. Dit wetsvoorstel is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden. In dat wetsvoorstel wordt voorgesteld de fiscale verschillen tussen de tweede pensioenpijler (werknemerspensioen) en de derde pensioenpijler (individuele pensioenvoorzieningen voor bijvoorbeeld ondernemers of werknemers zonder pensioenregeling), waar mogelijk en wenselijk op te heffen. Met de uitvoeringsregelingen die hier ter consultatie voorliggen, wordt hier onder andere invulling aan gegeven. Het kabinet onderzoekt in hoeverre de fiscale regels voor lijfrenten waarin wordt doorbelegd na de ingangsdatum kunnen worden geharmoniseerd met de regels die gelden voor pensioenen waarin wordt doorbelegd na de ingangsdatum. De toelichting op de beoogde wijziging is daarin opgenomen. De reacties op de consultatie zullen bijdragen aan de definitieve tekst van de regeling.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties