Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee

Deze regeling vult het wetsvoorstel windenergie op zee zeer beperkt nader in. Uitgewerkt worden de gronden waarop een aanvraag voor een vergunning voor een windpark kan worden afgewezen en de vergoeding voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag. Er is nauwe aansluiting gezocht bij de afwijzingsgronden die gelden voor de subsidie. Vanwege de samenhang wordt de Regeling windenergie op zee 2015 tegelijk geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2015
Einddatum consultatie 30-04-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de regeling wordt een aantal gronden uitgewerkt waarop een aanvraag voor een vergunning voor een windpark kan worden afgewezen. Er is nauwe aansluiting gezocht bij de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie, omdat die dezelfde afwijzingsgronden bevat voor de subsidie.

De verhaalbare kostensoorten die samenhangen met het opstellen van het kavelbesluit worden niet uitgewerkt en in het kavelbesluit op € 0,00 gesteld. Tot slot worden geen kosten in rekening gebracht voor het aanvragen van de vergunning.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Energiebedrijven en bedrijven actief in de windsector voor windparken op zee.

Verwachte effecten van de regeling

Deze regeling heeft geen regeldrukeffecten. De afwijzingseisen voor de vergunning zijn dezelfde als voor de subsidie. Het aanvragen van de vergunning geschiedt gelijktijdig met het aanvragen van de subsidie en gegevens hoeven niet dubbel te worden overgelegd. Op de vergunning en de subsidie wordt ook gelijktijdig besloten, en eventuele beroepschriften hiertegen zullen aan dezelfde rechter (het College van Beroep voor het bedrijfsleven) worden voorgelegd. De verhaalbare kostensoorten die samenhangen met het opstellen van het kavelbesluit worden niet uitgewerkt en in het kavelbesluit op € 0,00 gesteld. Tot slot worden geen kosten in rekening gebracht voor het aanvragen van de vergunning.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden te informeren, en hen de mogelijkheid te bieden om te reageren op een concept van de regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht