Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Vo's cryptoactiva en informatie bij geldovermakingen en overdrachten cryptoactiva

Financiën

In het kort

Dit uitvoeringsbesluit voorziet in de wijzigingen die nodig zijn op besluitniveau voor de Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (hierna: MiCA) en Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (hierna: TFR).

Voor MiCA worden de toezichthouders aangewezen en wordt bepaald welke artikelen door de toezichthouders kunnen worden gehandhaafd en dat bij overtreding van deze artikelen een last onder dwangsom dan wel bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Ook de boetehoogtes worden in dit uitvoeringsbesluit vastgesteld. Ook wordt geregeld wanneer de toezichthouders over kunnen gaan tot het opleggen van een bestuursverbod. Hiertoe worden het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (hierna: Bbbfs) gewijzigd.

Voor TFR worden er wijzigingen doorgevoerd in het Bbbfs. Dit besluit bevat regels voor het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete in geval er een voorschrift van (onder andere) de Wwft of Verordening (EU) 2015/847 wordt overtreden. Daarnaast wordt het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gewijzigd. In dit besluit worden onder andere nadere eisen uitgewerkt waaraan aanbieders van omwisseldiensten voor virtuele valuta en voor aanbieders van bewaarportemonnees moeten voldoen.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties