Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998

Besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIB van de Bankwet 1998 waarin de verwerving en het gebruik van gegevens door de Nederlandsche Bank ten behoeve van haar taak tot het bevorderen van de stabiliteit van het financiële stelsel, haar taak tot het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken of om te voldoen aan informatieverzoeken van internationale organisaties, wordt geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-03-2014
Einddatum consultatie 18-04-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het onderhavige besluit strekt er toe ter uitvoering van artikel 9d van de Bankwet 1998 nadere regels te stellen ten aanzien van de verwerving en het gebruik van gegevens door DNB ten behoeve van haar tot het bevorderen van de stabiliteit van het financiële stelsel, haar taak tot het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken of om te voldoen aan informatieverzoeken van internationale organisaties.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële ondernemingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft en ondernemingen die buiten het reguliere bankwezen actief zijn in het kredietsintermediatieproces (schaduwbanken).

Verwachte effecten van de regeling

De doelgroepen kunnen gevraagd worden om gegegevens te verstrekken aan DNB ten behoeve de in artikel 4, eerste lid, onderdelen c en d, bedoelde taken of ter voldoening aan informatieverzoeken van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen internationale organisaties.

Doel van de consultatie

Er wordt geconsulteerd omdat private partijen geraakt kunnen worden door dit besluit en het ministerie van Financiën graag verneemt wat zij het besluit vinden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op ieder onderdeel van het besluit kan gereageerd worden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht