Besluit uitbreiding API-dataset

Wijziging van het Vreemdelingebesluit 2000 in verband met de uitbreiding van de vooraf door de luchtvaartmaatschappijen te verstrekken passagiersgegevens (API-dataset).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-07-2012
Einddatum consultatie 06-08-2012
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling bevat een uitbreiding van de API-gegevensset met die gegevens die noodzakelijk zijn voor de grensbewaking en het tegengaan van illegale immigratie in de zin van artikel 4, derde lid, Vw 2000. Het betreft drie gegevens van het machineleesbare zone van het reisdocument (geslacht, staat van uitgifte reisdocument en vervaldatum reisdocument) en twee gegevens over het desbetreffende vervoer van de passagier (overige reisroutegegevens en PNR-Locator Number).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

luchtvaartmaatschappijen en burgers/passagiers

Verwachte effecten van de regeling

De verplichting om API-gegevens aan te leveren brengt kosten met zich mee voor de luchtvaartmaatschappijen. De elektronische systemen van de luchtvaartmaatschappijen zijn echter reeds ingesteld op het verstrekken van de onderhavige gegevens, de feitelijke financiële impact is nihil.
Er zijn geen gevolgen op de administratieve lasten van de burger.

Doel van de consultatie

De mogelijkheid te bieden om op de regeling en de bijbehorende toelichting te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

gehele regeling