UDD-regeling

De UDD-regeling is een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat het gebruik van antibiotica in de veehouderijsector daalt, maar enkele wijzigingen van de regeling gewenst zijn ten behoeve van het oplossen van de ervaren problemen en knelpunten in de praktijk en het verbeteren van een effectief en restrictief tweedekeusmiddelengebruik onder regie van de dierenarts. De wijziging op de regeling voorziet in die wens.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2016
Einddatum consultatie 30-09-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijzigingen van de regeling lossen de ervaren problemen en knelpunten in de praktijk op en verbeteren een effectief en restrictief tweedekeusmiddelengebruik onder regie van de dierenarts.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Veehouders en dierenartsen

Verwachte effecten van de regeling

Voor veehouders en dierenartsen worden voornamelijk de verplichtingen gewijzigd omtrent het voorhanden hebben van tweede keus middelen en het zelf overgaan tot individuele behandeling van dieren met deze middelen door de houder. Daarnaast wordt als stimulerende maatregel een vrijstelling opgenomen voor houders die een structureel laag gebruik van antibiotica hebben.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding wat hen in de gelegenheid stelt een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De UDD-regeling is een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat het gebruik van antibiotica in de veehouderijsector daalt, maar enkele wijzigingen van de regeling gewenst zijn ten behoeve van het oplossen van de ervaren problemen en knelpunten in de praktijk en het verbeteren van een effectief en restrictief tweedekeusmiddelengebruik onder regie van de dierenarts. Het betreft een politiek besluit om de regeling te wijzigen om in deze wens te voorzien. Daarbij worden voornamelijk de verplichtingen gewijzigd omtrent het voorhanden hebben van tweede keus middelen en het zelf overgaan tot individuele behandeling van dieren met deze middelen door de houder. Daarnaast heeft de politiek besloten dat vrijstellingen worden opgenomen voor houders die een structureel laag gebruik van antibiotica hebben. De wijziging voorziet hierin. Op de inhoudelijke invulling van deze voorziening kan gereageerd worden.