Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Reactie

Naam GGD Rotterdam-Rijnmond (Drs A.E. van den Berg- de Ruiter)
Plaats Rotterdam
Datum 3 februari 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Aanvullend op de reactie van GGD GHOR NL wil GGD Rotterdam-Rijnmond volgend punt onder de aandacht brengen.

Het grootste juridische pijnpunt blijft de voorgestelde bepaling dat de minister aan de DPG ‘in diens hoedanigheid als leidinggevende van de GGD’ kan opdragen om medisch-operationele maatregelen te treffen.

Dat de minister niet alleen wil kunnen sturen op de veiligheidsregio (wat al in de wet staat), maar ook wil sturen op de GGD is begrijpelijk – waarbij er overigens voldoende inspraak behouden moet blijven voor de DPG. Het is de vraag of de DPG zelfstandig maatregelen kan treffen. De Wpg geeft immers alleen taken/verantwoordelijkheden aan het college, die weer bij de GGD zijn belegd. De GGD staat weliswaar “onder leiding van” de DPG (art. 14 lid 3 Wpg), maar de wet definieert verder niet wat dat betekent, en kent ook geen specifieke taken of bevoegdheden toe aan de DPG. In het verlengde daarvan is het dus bijzonder vreemd dat de minister kan opdragen aan de DPG om maatregelen te treffen.
De positie van de DPG zou in de Wpg dus moeten worden verduidelijkt in de wet.
Een andere optie zou zijn dat de minister aan (het bestuur van?) de GGD kan opdragen om maatregelen te treffen.
De formulering ‘maatregelen treffen’ is overigens ongelukkig, beter zou zijn “opdragen hoe bestrijding ter hand te nemen” of “medisch-operationele taken uit te voeren en op welke wijze”.