Wijziging normering bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Reactie

Naam Pellicaan Advocaten N.V. (E. Timmer)
Plaats Capelle aan den IJssel
Datum 31 augustus 2015

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WNT en de voorgestelde normeing van de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of een document te downloaden.
Van: Ellen Timmer en Xander Alders (Pellicaan Advocaten N.V.)
Aan: het ministerie van binnenlandse zaken
Betreft: WNT consultatie topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

---

Een belangrijk onderdeel van de WNT-consultatie betreft de positie van de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
De ontwerpers van het voorstel lijken te denken dat dit een kleine categorie is. Dat is een onjuiste veronderstelling en dat komt omdat het begrip dienstbetrekking een fiscaalrechtelijk begrip is dat zowel de dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) als de fictieve dienstbetrekking omvat.
Een belangrijke categorie topfunctionarissen die GEEN dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking in fiscale zin heeft, zijn bestuurders van stichtingen (zie onder meer http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-bijzondere_arbeidsrelaties.html#HL-16.9). Dit is een belangrijke categorie binnen de WNT-plichtige instellingen.

Een gevolg van de voorgestelde regeling is dat alle bestuurders van stichtingen waarop de WNT van toepassing is plotseling onder deze nieuwe regeling met onder meer het verkorte overgangsrecht komen te vallen en het thans toepasselijke overgangsrecht 'verliezen'.
Wij zijn van mening dat dit juridisch onjuist is en in strijd met het fair balance beginsel (EVRM) waarover op pagina 12 van het consultatiedocument zo mooi wordt gesproken.

Wij verzoeken de minister van binnenlandse zaken dit voorstel volledig te heroverwegen en er voor zorg te dragen dat de nieuwe regeling in artikelen 4 tot en met 7 van het Uitvoeringsbesluit WNT alleen zal gaan gelden voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking die op tijdelijke basis actief zijn.

Ellen Timmer / Xander Alders