Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit toezicht kredietunies en Regeling toezicht kredietunies

Consultatie van het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling toezicht kredietunies die nadere invulling geven aan het toezichtkader voor kredietunies dat is neergelegd in de Initiatiefwet toezicht kredietunies van de Tweede Kamerleden Mulder en Nijboer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-06-2015
Einddatum consultatie 17-07-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Initiatiefwet toezicht kredietunies van de Tweede Kamerleden Mulder en Nijboer creëert een afzonderlijk toezichtkader voor kredietunies in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling toezicht kredietunies geven daar nadere invulling aan. Het doorlopend toezicht is voornamelijk prudentieel van aard, waarmee de wijzigingen op AMvB-niveau primair betrekking hebben op het Besluit prudentiële regels. Een belangrijk uitgangspunt van de Wet toezicht kredietunies is verder dat kleine kredietunies worden vrijgesteld van toezicht. Zoals gebruikelijk binnen het kader van de Wft wordt deze vrijstelling geregeld in de (ministeriële) Vrijstellingsregeling Wft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kredietunies in de zin van de Initiatiefwet toezicht kredietunies

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regelgeving voor kredietunies wordt verwezen naar paragraaf 8 van de toelichting van het ontwerpbesluit.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de nota van toelichting.

Meer informatie

  • Consultatieversie ontwerpregeling toezicht kredietunies

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht