Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de rechter in een civiele zaak betreffende een minderjarige ambtshalve gegevens uit andere de minderjarige betreffende dossiers aan het procesdossier toevoegt en aan zijn beslissing ten grondslag legt. Hij kan dit doen wanneer hij dit noodzakelijk acht met het oog op de beoordeling van de belangen van de minderjarige.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
01-02-2012
Einddatum consultatie
15-04-2012
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Onderwerpen
Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Mogelijk maken dat de rechter over zoveel mogelijk relevante informatie over de minderjarige beschikt om zo een weloverwogen beslissing over de minderjarige te kunnen nemen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

burgers, minderjarigen.

Verwachte effecten van de regeling

Meer informatie beschikbaar voor de rechter om een beslissing in een minderjarigendossier te nemen.

Doel van de consultatie

Verzamelen van reacties over de inhoud van de concept-regeling. De reacties worden betrokken bij de afwegingen over een definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Acties

Delen regeling