Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Toekomst DVB-T

Reactie

Naam ing. R.J.T. Van Weersch
Plaats Sweikhuizen
Datum 7 juli 2014

Vraag1

1. De vergunningverlening voor DVB-T in 2002 had tot doel om marktwerking en concurrentie (met de kabel en de satelliet) te bevorderen. Hoe ziet u nu het doel voor aardse digitale televisie in Nederland, of welke rol zij kan spelen, in relatie tot de geschetste ontwikkelingen? Wat zegt dit volgens u over toekomstig nut of noodzaak van het aardse televisieomroepnetwerk in Nederland?

2. Welke mogelijkheden of kansen ziet u voor digitale ethertelevisie in Nederland vanaf 2017, en voorts vanaf het moment dat de 700 MHz band wordt losgeknipt?
a. Bijvoorbeeld met betrekking tot type dienstverlening (traditioneel televisie en radio; innovatief; consument versus zakelijk) of voor het bereiken van bepaalde politieke, sociale of cultureel/economische doelstellingen.
b. Welke rol ziet u hierbij weggelegd voor respectievelijk de publieke omroep, de commerciële omroep en andere aanbieders?

3. Vindt u, mede gelet op de onzekerheid over het moment van ingebruikname van de 700 MHz band voor mobiel breedband, dat de huidige DVB-T vergunningen
a. moeten worden verlengd? Zo ja, waarom en voor hoe lang?
b. opnieuw moeten worden verdeeld (geveild)? Zo ja, waarom en voor hoe lang? En op basis van DVB-T of DVB-T2)?
c. of helemaal niet meer moeten worden uitgegeven? Wat zou er volgens u dan met dit spectrum moeten gebeuren?

4. Zou een eventuele (her)uitgifte dienen te geschieden op basis van
a. de bestaande systematiek, dat wil zeggen: vergunningen op het niveau van de multiplex- en infrastructuurbeheerder, of
b. de systematiek zoals die bij digitale radio wordt toegepast, dat wil zeggen: vergunningen op niveau van de individuele omroepaanbieders, met een plicht tot samenwerking. Licht uw keuze toe.

5. Wat is of wordt volgens u de rol van convergente platforms in het leveren van omroepdiensten?

6. Wat zijn volgens u de consequenties voor andere, secundaire gebruikers van de UHF-band, zoals de PMSE-sector, indien van de UHF-band het gedeelte 470 – 694 beschikbaar blijft voor DTT op basis van DVB-T respectievelijk DVB-T2. Kunt u dat onderbouwen?

7. Zijn er nog andere punten die u in dit kader naar voren wilt brengen?
Ad. 1. DVB-T is voor sommige (niet-bekabelde) gebieden nog steeds noodzakelijk. Daarbij vind ik dat het mogelijk moet zijn om zonder een "duur" kabelabonnement op zijn minst de publieke omroepen gratis te ontvangen.
Ad. 2. Voorzien in de minimale TV-behoefte.
Ad. 3. a. Ja, moet worden verlengd, minimaal tien jaar.
Ad. 4. Nee, niks veranderen.
Ad. 5. De publieke omroepen dienen free-to-air te zijn.
Ad. 6. Ik denk dat er voldoende andere frequenties beschikbaar zijn.
Ad. 7. Neen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht