Toekomst DVB-T

Reactie

Naam R Blok
Plaats Den Helder
Datum 10 juli 2014

Vraag1

1. De vergunningverlening voor DVB-T in 2002 had tot doel om marktwerking en concurrentie (met de kabel en de satelliet) te bevorderen. Hoe ziet u nu het doel voor aardse digitale televisie in Nederland, of welke rol zij kan spelen, in relatie tot de geschetste ontwikkelingen? Wat zegt dit volgens u over toekomstig nut of noodzaak van het aardse televisieomroepnetwerk in Nederland?

2. Welke mogelijkheden of kansen ziet u voor digitale ethertelevisie in Nederland vanaf 2017, en voorts vanaf het moment dat de 700 MHz band wordt losgeknipt?
a. Bijvoorbeeld met betrekking tot type dienstverlening (traditioneel televisie en radio; innovatief; consument versus zakelijk) of voor het bereiken van bepaalde politieke, sociale of cultureel/economische doelstellingen.
b. Welke rol ziet u hierbij weggelegd voor respectievelijk de publieke omroep, de commerciële omroep en andere aanbieders?

3. Vindt u, mede gelet op de onzekerheid over het moment van ingebruikname van de 700 MHz band voor mobiel breedband, dat de huidige DVB-T vergunningen
a. moeten worden verlengd? Zo ja, waarom en voor hoe lang?
b. opnieuw moeten worden verdeeld (geveild)? Zo ja, waarom en voor hoe lang? En op basis van DVB-T of DVB-T2)?
c. of helemaal niet meer moeten worden uitgegeven? Wat zou er volgens u dan met dit spectrum moeten gebeuren?

4. Zou een eventuele (her)uitgifte dienen te geschieden op basis van
a. de bestaande systematiek, dat wil zeggen: vergunningen op het niveau van de multiplex- en infrastructuurbeheerder, of
b. de systematiek zoals die bij digitale radio wordt toegepast, dat wil zeggen: vergunningen op niveau van de individuele omroepaanbieders, met een plicht tot samenwerking. Licht uw keuze toe.

5. Wat is of wordt volgens u de rol van convergente platforms in het leveren van omroepdiensten?

6. Wat zijn volgens u de consequenties voor andere, secundaire gebruikers van de UHF-band, zoals de PMSE-sector, indien van de UHF-band het gedeelte 470 – 694 beschikbaar blijft voor DTT op basis van DVB-T respectievelijk DVB-T2. Kunt u dat onderbouwen?

7. Zijn er nog andere punten die u in dit kader naar voren wilt brengen?
Wij betalen via de belastingdiens kijk- en luistergelden. Hiervoor werd een deel besteed aan instandhouding van de zenderparken en was men niet genoodzaakt nogmaals de portemonnaie te trekken voor een commerciele provider.
Canaldigitaal doet geen FTA upload meer en alleen betaald.
Hoe anders is dit in Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Het kjik- en luistergeld wordt vreemd besteed.
DVB-T is de enige mogelijkheid om nog onafhankelijk te kunnen kijken.
Laat dat zo, in de mode SD of DVB-T2 in compatible seinwijze.