Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod

Het onderwerp van het wetsvoorstel dat ter consultatie wordt voorgelegd is de verplichting om op overeenstemming gericht overleg te voeren met andere schoolbesturen over het toekomstig onderwijsaanbod. Daarnaast gaat de consultatie over het vergemakkelijken van verplaatsen van een school, omzetten of uitbreiding met een richting.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-09-2015
Einddatum consultatie 15-10-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Invoeren van op overeenstemming gericht overleg om samen met andere schoolbesturen te komen tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van ouders.
Daarnaast omvat de wetswijziging het volgende: wanneer besturen een herschikking van het onderwijsaanbod willen realiseren is dat binnen de huidige wetgeving vaak onmogelijk wanneer dat een verhuizing, omzetting of uitbreiding met een richting betreft. Het wetsvoorstel heeft tot doel dit te vergemakkelijken. Echter is het niet de bedoeling dat schoolbesturen oneigenlijk gebruik maken van de nieuwe wetgeving. Het wetsvoorstel bevat dan ook voorstellen om kleur verschieten en verhuizen te vergemakkelijken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
Ouders en leerlingen
Gemeenten

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel bewerkstelligt een verplichting om met andere schoolbesturen het overleg aan te gaan voor het realiseren van een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Ook gemeenten worden betrokken. De wensen van ouders zijn van belang omdat daar rekening mee moet worden gehouden.
Aan de andere kant wordt het voor schoolbesturen eenvoudiger om het scholenaanbod beter aan te laten sluiten op de wensen van ouders, omdat het gemakkelijker wordt om van kleur te verschieten of te verhuizen. Dit komt de keuzevrijheid van ouders en vrijheid van schoolbesturen ten goede.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reacties van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen wetgeving ten aanzien van op overeenstemming gericht overleg met als doel een toekomstbestendig onderwijsaanbod en de vergemakkelijking van verhuizen en van kleur verschieten

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie