Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Reactie

Naam Ir. CISSP (ret.) D.B. Valom
Plaats Graft
Datum 17 april 2022

Vraag1

Wilt u reageren op dit wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Ik wil u laten weten, dat ik me ernstig zorgen maak over de uitbreiding van de bevoegdheden van geheime diensten zonder dat adequaat toezicht geregeld is. Deze voostellen zijn mijns inziens stappen in een verkeerde richting.

Dreigingen in het cyberdomein is in dit digitale tijdperk een vaststaand gegeven. Dit betekent echter niet dat burgerrechten in de toekomst dan maar naar de tweede plaats moeten worden gemanoeuvreerd. Zij dienen juist voldoende beschermd te worden. Graag èn met nadruk herinner ik u aan het referendum van maart 2018 waar een grote meerderheid zich duidelijk heeft uitgesproken tégen de ongerichtheid van bevoegdheden als het sleepnet.
Deze stemmen van burgers mogen mijns inziens niet gemakshalve terzijde geschoven te worden. Ik verwacht van het kabinet dat onze burgerrechten ook nù worden geprioriteerd. Het is zonder twijfel belangrijk dat er effectief en dus bindend toezicht is op de geheime diensten. De ‘nee’ tegen massa surveillance door ‘bulkbevoegdheden’, zoals voornoemde sleepnet is nog altijd een zeer duidelijk nee.

Helaas is mijn vertrouwen in de nederlands overheid de afgelopen jaren ernstig geschaad en tot een absoluut dieptepunt gedaald. Voor een inhoudelijke reactie wil ik graag verwijzen naar de reacties van 'Bits Of Freedom' en die van Prof. mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans (Bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht, Universiteit Utrecht) en Mr. Sophie Harleman
Promovenda Inlichtingen en Recht, Universiteit Utrecht.
Ir. D.B. Valom CISSP (retired)