Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leiden
Datum 17 april 2022

Vraag1

Wilt u reageren op dit wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Graag sluit ik mij aan de bij de reactie van Bits of Freedom op dit wetsvoorstel.

In aanvulling daarop het volgende. Het is opmerkelijk dat de informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders wettelijk wordt ingeperkt. Dit tast het toezicht aan. Het lijkt ook geen ander doel te dienen, nu beide toezichthouders al verplicht zijn tot geheimhouding van bronnen.

Daarnaast is het opmerkelijk dat conform artikel 4 enkel de diensten mogen bepalen wat wel en niet onder deze wet valt. Er is geen onafhankelijke partij die deze definitie toepast.

Voorts maakt deze “tijdelijke” wet structurele wijzigingen. Niet passend voor een tijdelijke wet. Bij de Wiv2017 werd de maatschappij gerust gesteld dat er geëvalueerd zou worden. En nu worden de bevoegdheden weer uitgebreid. Het laat zich raden wat na deze tijdelijke wet het voorstel zal zijn van BZK, Defensie (en J&V).

Het is daarmee helder dat de prioriteit ligt op meer bevoegdheden. En waarom? Om, parafraserend wat de heer Kamp zei in NRC, te kunnen doen wat in Rusland en China ook kan? Een open, digitale, democratische samenleving als Nederland is eerder gebaat bij het in samenwerking weerbaar maken van onze infrastructuur. Samenwerking tussen bedrijven, universiteiten, verenigingen en burgers. Kennis delen in plaats geheim houden. Dat past en werkt veel beter in een open democratie.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht