Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling stimulering uitvoering maatregelen Deltaplan agrarisch waterbeheer

Landbouw Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een ‘Tijdelijke subsidieregeling stimulering uitvoering maatregelen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ voor. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een programma waarin (verenigingen van) agrariërs en overheden samenwerken aan schoon, voldoende en gezond water. Deze subsidieregeling regelt aanvullende financiering voor maatregelen op het gebied van waterbeheer waar waterschappen en agrariërs samen aan werken.

 

Wat is het doel?

Het doel van de regeling is om maatregelen te stimuleren op het gebied van waterbeheer (schoon, voldoende en gezond water). Per gebied is beschreven wat de ambities zijn. Het gaat zowel om grondwater als oppervlaktewater. Waterschappen kunnen een subsidie aanvragen om maatregelen te nemen. Ze werken daarbij samen met agrariërs.

 

Uw reactie

U kunt tot en met 27 april 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Specifiek wordt uw reactie gevraagd op de volgende onderdelen:

  • Wat vindt u van de praktische toepasbaarheid van de subsidieregeling? Is die werkbaar voor de waterschappen? Zo nee, welke suggestie hebt u?
  • Denkt u dat de regeling de samenwerking tussen waterschappen en agrariërs verder kan stimuleren? Hebt u suggesties ter verbetering?
  • Wat vindt u van de voorgestelde verantwoordingswijze?
  • Zijn er drempels voor het indienen van een aanvraag?

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties