Subsidieregeling aanschaf emissieloze touringcars

Reactie

Naam Brouwer's Tours B.V. (Algemeen Directeur / Eigenaar J.M. Brouwer-van den Berg)
Plaats Noordwijk
Datum 23 mei 2024

Vraag1

U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. We zijn in het bijzonder benieuwd naar uw mening over de volgende vragen:
1. Gaat de subsidie helpen bij het versneld realiseren van het project?
2. Wat is uw mening over het maximaal aantal touringcars per aanvrager?
3. Wat is uw mening over de definitie (afbakening) van de touringcar zonder uitstoot (zie concept regeling, artikel 1.1)?
1. De subsidie gaat zeker helpen bij het versneld realiseren voor het aanschaffen van emissieloze touringcars.
Alleen zou dit niet alleen gericht moeten zijn op elektrische touringcars maar ook op andere vormen van uitstootvrije brandstof, zoals bijvoorbeeld waterstof.
Op dit moment is de aanschafprijs van een elektrische touringcar nu het dubbele van een touringcar op diesel.
Dus het is nu nog niet haalbaar om hier een goed businessmodel voor te maken.
Daarnaast moeten er genoeg aanbieders zijn op de markt, zodat je als ondernemer een gedegen keuze kunt maken.
Op dit moment is de actieradius nog laag, zodat je minder flexibel wordt als ondernemer om je touringcars in te zetten.
Tevens moet er voldoende oplaadcapaciteit beschikbaar zijn in Nederland, maar ook in Europa, zodat ook meerdaagse reizen met een elektrische touringcar uitgevoerd kunnen gaan worden in de toekomst.

2. Het maximale aantal touringcars per aanvrager
Op dit moment zou dit maximaal 1 per aanvrager moeten zijn, zodat er meerdere ondernemingen van deze
subsidie gebruik kunnen maken. Alleen is het dan een druppel op een gloeiende plaat, voordat het merendeel van onze touringcars emmissieloos zullen zijn.

3. Onze mening over de definitie van de touringcar zonder uitstoot,
Dit zou niet alleen moeten gelden voor de elektrische touringcar maar ook voor touringcars op waterstof of eventueel andere technische ontwikkelingen.