Subsidieregeling aanschaf emissieloze touringcars

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 20 mei 2024

Vraag1

U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. We zijn in het bijzonder benieuwd naar uw mening over de volgende vragen:
1. Gaat de subsidie helpen bij het versneld realiseren van het project?
2. Wat is uw mening over het maximaal aantal touringcars per aanvrager?
3. Wat is uw mening over de definitie (afbakening) van de touringcar zonder uitstoot (zie concept regeling, artikel 1.1)?
Wat is het volgende, een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze ijscowagens?

Als het erom gaat het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen vraag ik me af of het niet generieker kan. In plaats van een financiële prikkel aan het eind van elke keten, zoals nu even de touringcars en straks weer iets anders, kan de internationale gemeenschap beter een CO2-bronheffing opleggen aan de leveranciers van fossiele grond- en brandstoffen (op basis van de hoeveelheid CO2 die vrijkomt als al het geleverde uiteindelijk wordt verbrand), zodat de klimaatprijs doorwerkt in alle uithoeken van de vrije markt en in het bijzonder emissieloos personenvervoer ook zonder subsidie al economisch aantrekkelijker wordt dan personenvervoer met CO2-emissie.

Ik vind dat Nederland zich in de internationale politiek hiervoor sterk moet maken, en ook voor subsidie aan landen waarvan de CO2-uitstoot netto aan het dalen is, evenredig aan de hoeveelheid daardoor bespaarde uitstoot. Deze financiële prikkels moeten intensiever worden naarmate de CO2-concentratie in de lucht dichter bij de kritieke waarde komt waarboven volgens wetenschappers de gevolgen letterlijk niet meer te overzien zijn.