Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023

Reactie

Naam Gemeente Amstelveen (A. Elzakalai)
Plaats Amstelveen
Datum 24 november 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Met name is het ministerie geïnteresseerd in de vraag of de vrijstellingen en de baanpreferentietabellen in het voorstel met de daarbij behorende toelichting voldoende duidelijk zijn onderbouwd.
Graag reageer ik op de tijdelijke wijzigingen/regeling in grenswaarden van de handhavingspunten in het jaar 2023 tijdens onderhoud aan start-/landingsbanen. Richting zomer 2022 kende Amstelveen een forse toename aan geluidsoverlast als gevolg van groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan. B en W Amstelveen waren naar aanleiding daarvan in de veronderstelling dat toekomstig onderhoud voor-afgestemd wordt met de omliggende gemeenten. U communiceert nu vooraf netjes, echter de gemeente heeft niet pro-actief de reactie kunnen inbrengen op de planning. Ik verzoek u deze pro-actieve aanpak alsnog in werking te laten treden. Graag treed ik hierover (het momentum van planningen) met u in overleg. Ten slotte verzoek ik u om het onderhoud en de (al dan niet potentiële) gevolgen breed te communiceren in de omgeving en richting de gemeente Amstelveen een signaal te geven zodat we ook onze gemeentelijke communicatiemiddelen kunnen inzetten. Dit zal, zo verwacht ik, het begrip onder omwonenden doen verhogen.

In relatie met de planning van baanonderhoud: werkzaamheden in de eerste week na de schoolvakantie in 2023 kunnen (starts van) nachtvluchten op de Buitenveldertbaan met zich meebrengen, dit vind ik een ongelukkige bijkomstigheid.

Met vriendelijke groet,
Wethouder Adam Elzakalai
Gemeente Amstelveen