Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW

Reactie

Naam MSc B. Marinissen
Plaats Groningen
Datum 6 juni 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concept-Algemene Maatregel van Bestuur en daarbij behorende nota van toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.
De keuze van metriek heeft een enorme invloed op de uitkomst van onderzoek. Zeker binnen politieke kwesties. Hier (zoals vaker) is die keuze te nauw.

De metriek is enkel gericht op arbeidsparticipatie. Op zijn minst zouden de ervaringen van de deelnemers ook bekeken moeten worden. Idialiter ook de uitvoerbaarheid van de wet, zoals ervaren door de ambtenaren van het UWV. Vragen in de trant van de volgende opsomming moeten meegenomen worden:

- Voelde deelnemers zich als mens behandeld, of als dossier?
- Voelde het alsof de overheid hier te vertrouwen was, of was de overheid altijd op zoek naar gemaakte fouten?
- Was de wet meer of minder werk voor de overheid?

Zonder deze aspecten mee te nemen, is het risico groot dat maatregelen getroffen nomen die een minimale verbetering geven in de arbeidsparticipatie, ten kosten van het algeheel vertrouwen in de overheid, en/of veel capaciteit van het ambtenaren stelsel.

Persoonlijk geloof ik dat de oorspronkelijke inspanningsplicht, vanwege een realisatie van bovengenoemd risico, een slecht idee was. Daarom geloof ik dat dit onderzoek een goed idee is, indien de extra aspecten nu wel meegenomen worden.