Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 3 juli 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concept-Algemene Maatregel van Bestuur en daarbij behorende nota van toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.
Zie mijn reactie van 29 juni 2023 op de internetconsultatie "Wijziging van de Participatiewet in verband met het op onderdelen in balans brengen van de wet tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving":

Op de keper beschouwd zijn er maar een beperkt aantal variabelen die een mens zelf in de hand heeft en die de positie van die persoon op de welvaartsladder bepalen. Hoeveel we iemand gunnen is in goede benadering lineair van die variabelen afhankelijk, zij het dat de precieze rekenregel van persoon tot persoon kan verschillen. Dus in plaats van een lappendeken aan regelingen op te stellen om onder allerlei verschillende etiketjes steeds hetzelfde doel na te streven, ligt het meer voor de hand om dat ene doel te benoemen en het aan de uitvoerend professional over te laten om daar in het individuele geval invulling aan te geven met een rekenregel en afspraken op maat.

Het hier voorgestelde experiment, waarbij de inspanningsplicht WW een alternatieve invulling krijgt met aandacht voor individuele afspraken, is in lijn hiermee. Goed idee dus.

https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelparticipatiewetinbalans/reactie/0754fccf-ad3c-462f-9c28-06197647b42a