Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

Deze algemene maatregel van bestuur maakt het mogelijk om landelijk op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Het experiment moet onder meer inzicht geven in het verloop en de mogelijke gevolgen van het aanbieden van meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk in het bijzonder voor de verwerving van de Nederlandse taal.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-09-2016
Einddatum consultatie 03-11-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze algemene maatregel van bestuur maakt het mogelijk om landelijk op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Het experiment moet onder meer inzicht geven in het verloop en de mogelijke gevolgen van het aanbieden van meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk in het bijzonder voor de verwerving van de Nederlandse taal.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De personen die werkzaam zijn bij en kinderen van de kindercentra en peuterspeelzalen die deelnemen aan het experiment. Er kunnen maximaal vijftien kindercentra en maximaal vijf peuterspeelzalen deelnemen aan het experiment.

Verwachte effecten van de regeling

Het experiment moet onder meer inzicht geven in het verloop en de mogelijke gevolgen van het aanbieden van meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk in het bijzonder voor de verwerving van de Nederlandse taal.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. het informeren van de samenleving over het voorgestelde experiment, en
2. het verzamelen van reacties over de inhoud van de amvb.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.