Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terugsluis vrachtwagenheffing

Verkeer

In het kort

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met de vertegenwoordigers van de vervoerssector (evofenedex, TLN en VERN) een subsidieprogramma (concept-meerjarenprogramma 2026-2030) opgesteld voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport. Dit subsidieprogramma voor 2026 tot en met 2030 wordt betaald uit de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing. De vrachtwagenheffing start naar verwachting in 2026. Op dit moment wordt onderzocht of al eerder (in 2024) met de subsidies kan worden gestart. Hiervoor is alvast een concept-stimuleringspakket voor 2024-2025 voorbereid.

Wat is het doel?

De Nederlandse transportsector moet in 2050 emissieloos zijn. Om de CO2-uitstoot te verminderen is het nodig dat de wegtransportsector overstapt van dieselvrachtwagens naar elektrische of waterstof-vrachtwagens. Het subsidieprogramma draagt hieraan bij.

In het concept-meerjarenprogramma 2026-2030 is uitgewerkt hoe het geld van de vrachtwagenheffing wordt besteed. Het bestaat uit de volgende subsidies:

  1. Een subsidie voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens met een batterij;
  2. Een subsidie voor aanleg van laadapparatuur voor elektrische vrachtwagens;
  3. Een subsidie voor een project om het opladen van elektrische vrachtwagens tijdens het rijden op de autosnelweg mogelijk te maken;
  4. Een subsidie voor de bouw van waterstof-tankstations met waterstof-vrachtwagens;
  5. Een subsidie om ondernemers te helpen slimmer te vervoeren en zo minder kilometers te rijden.

Uw reactie

Het concept-stimuleringspakket 2024-2025 en het concept-meerjarenprogramma 2026-2030 liggen ter consultatie aan u voor. U kunt tot en met 4 september 2023 via deze website uw mening en ideeën geven op alle onderdelen van het concept-meerjarenprogramma en de toelichting hierop. De reacties worden met de vervoerspartijen besproken, waarna de Minister van IenW het meerjarenprogramma vaststelt. Het is de bedoeling het meerjarenprogramma 2026-2030 rond Prinsjesdag 2024 (17 september 2024) te publiceren. 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie32 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties