Besluit houdende uitwerking van de voorwaarden voor de terugbetaling van het levenlanglerenkrediet gelijktijdig met een reguliere studielening

Met de Wet studievoorschot hoger onderwijs is een nieuwe leenfaciliteit geïntroduceerd voor de kosten van het les- of collegegeld voor studerenden tot 55 jaar: het levenlanglerenkrediet. Met dit besluit wordt, conform de uitgangspunten die tijdens de parlementaire behandeling zijn gemeld aan de Tweede Kamer, vastgelegd welke regels gelden wanneer er in de terugbetalingsperiode meerdere studieleningen, waaronder levenlanglerenkrediet, tegelijkertijd moeten worden terugbetaald

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-04-2017
Einddatum consultatie 25-04-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Heldere, uitvoerbare en uitlegbare regels vaststellen voor de samenloop van de terugbetaling van verschillende studieleningen, waaronder het levenlanglerenkrediet. Hiermee wordt het voor personen die gebruik willen maken van het levenlanglerenkrediet inzichtelijk welke regels gelden voor de terugbetaling in geval meerdere studieleningen, waaronder het levenlanglerenkrediet, (van zichzelf en/of zijn partner) tegelijkertijd moeten worden terugbetaald en kan de hoogte van het bedrag dat zij maandelijks moeten terugbetalen worden berekend.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studerenden die gebruik gaan maken van het levenlanglerenkrediet.

Verwachte effecten van de regeling

Met voorgestelde wijzigingen worden de regels voor de terugbetaling in geval van samenloop vastgesteld, zodat eenieder die overweegt gebruik te maken van het levenlanglerenkrediet vooraf weet welke voorwaarden gelden voor de terugbetaling daarvan indien hij of de partner eveneens een reguliere studielening heeft.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren over de voorgenomen maatregelen en hen de mogelijkheid te bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen zowel hun reactie geven op de concept AMvB als op de toelichting.

Meer informatie