Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
'weerbaarheid van de samenleving' is een onduidelijke omschrijving, met als gevolg dat alles er onder kan vallen, tot verkeersveiligheid en gezondheid aan toe.
Gevolg is dus dat ongeveer alles aangewend kan worden om persoonlijke data te verzamelen en analyseren.

Pas na 'analyse' kan er sprake zijn van mogelijk 'duiden van trends' en 'signaleren', maar hiervoor moet éérst de data verzameld zijn. Zo wordt dus oorzaak en gevolg, en bewijslast omgekeerd: eerst wordt massaal data van onschuldige burgers verzameld, zonder dat er vóóraf analyse heeft plaatsgevonden ten behoeve van de doelstelling.
Wat er met data van gewone burgers gebeurt die niet leidt tot opsporing van terreur, wordt niet in de wet genoemd; dit wordt blijkbaar bewaard als waren het allen terroristen.

Dit massaal verzamelen van gegevens als bijvoorbeeld ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, gezondheid is na de Tweede Wereldoorlog om begrijpelijke redenen expliciet verboden.

Er wordt in het voorstel niet eens een poging gedaan om te benoemen hoe men de data zal bewaren en beschermen. Gezien de slechte reputatie van de overheid ten aanzien van bescherming data kan er dan ook vanuit worden gegaan dat deze data binnen de kortste keren verhandeld zullen worden op een verborgen handelsplatforms.
Wie toegang tot de verzamelde gegevens zal krijgen, en wie niet, wordt niet in de wet omschreven. AIVD, politiediensten, leger, instanties tbv nationale veiligheid zullen vroeg of laat inzicht krijgen, waardoor er van beperkte inzage geen sprake kan zijn, en dus toegang onbeheersbaar is. Ook hier weer geen enkele poging om lekken en misbruik te voorkomen. Ook hier lijkt weer sprake te zijn van een naïeve houding ten aanzien IT en data-bescherming "ach, dat moet een programmeur maar uitzoeken", lijkt er te worden gedacht.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht