Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Ik ben van mening dat het ministerie van Justitie met dit wetsvoorstel, wanneer dit voorstel een wet wordt, grondrechten van burgers volstrekt ongemotiveerd schendt. De wet c.q. het wetsvoorstel is zonder doelbeperkingen. Het verandert Nederland in een totalitaire autocratische politiestaat. Dit is onacceptabel!
De wet beoogt stiekem volggedrag, zonder dat dit nodig is, te formaliseren, en hiermee een totale bio-medische-surveillance-staat op te tuigen. Nederland mag niet verworden tot een nieuw soort DDR met de toenmalige Stasi die al haar burgers terroriseert. Met deze wet mag straks onder persoonsgegevens: stemherkenning, biometrie, medische gegevens en alles wat privé en tot de persoonlijke levenssfeer behoort zonder beperkingen verzamelt worden door de overheid c.q. het Ministerie van Justitie van Veiligheid. Deze wet is volstrekt disproportioneel en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht