Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam ir. B Williams
Plaats Utrecht
Datum 29 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Deze wet maakt ook geautomatiseerde spionage op burgers mogelijk. De beperking in de bewaartermijnen van informatie is zeer gemakkelijk te omzeilen ("5 jaar na laatste verwerking" betekent dat een klein computerprogammatje dat jaarlijks alle data even een beetje bewerkt/verwerkt voldoende is om dit te omzeilen). Alle burgers kunnen dus worden gevolgd zonder enige verdenking vooraf zonder verdere beperking in bewaartermijnen. De toeslagenaffaire lijkt mij voldoende reden om er niet vanuit te gaan dat de overheid altijd alles goed doet met de beste intenties. Deze wet als geheel is daarmee een aanval op onze rechtsstaat.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht