Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Warffum
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ Deze wet stelt wederom extra beperkingen op voor de overheid. De overheid krijgt nog meer mogelijkheden om in de persoonlijke levenssfeer van mensen binnen te treden. Wanneer houdt dat op? Waar ligt de grens voor de overheid? In wat voor samenleving willen wij leven? Dit is wat mij betreft een stap te ver.