Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Oisterwijk
Datum 24 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Artikel 4 lid 3 is wel een hele vage bepaling. Daar kan de werkvloer helemaal niks mee.
Artikel 4 lid 5 leidt naar de letter tot een oneindige opslag, omdat opslag zelf ook een verwerking is (art. 4 lid 2 AVG: vastlegging).

Van dit voorstel, dat ik van harte ondersteun, gaat een enorme precedentwerking uit richting andere overheidsinstanties. Zij mogen kennelijk niks doen met OSINT omdat zij een dergelijke specifieke wetgevingsgrondslag ontberen. Algemene taken, zoals de openbare orde taak van de burgemeester, zijn kennelijk niet voldoende om tot OSINT vergaring over te gaan. En bij sommige instanties omvat die OSINT ook informatie die in art. 4 lid 3 van dit voorstel voor de NCTV nou juist verboden wordt. En dat betekent dat art. 5 sub d een sluiproute is voor de NCTV om aan informatie te komen die de NCTV zelf niet zou mogen verzamelen. Dus als je dit regelt voor de NCTV, dan moet je het ook regelen voor andere bestuursorganen met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht