Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Denhaag
Datum 29 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.

Ik dien bezwaar in tegen de schending van privacy en online vrijheid van meningsuiting die deze wet potentieel vormt. Daarnaast dien ik bezwaar in tegen het feit dat de wet niet de volledige consultatieperiode van vier weken heeft gekregen. Hierdoor heb ik niet de tijd kunnen nemen mij verder te verdiepen en mijn mening beter vorm te geven.
Het is van het grootste beland dat de overheid transparant en conform de wet handelt. Door het inkorten van de consultatietermijn van normaliter 4 naar nu 1 week, houdt de overheid zich niet aan haar eigen richtlijnen.
Tot slot dien ik bezwaar in dat deze wet tijdens de demissionaire periode van het kabinet wordt ingediend. Er is geen reden waarom dit niet kan wachten tot na de vorming van een nieuw kabinet.

--

Hi there,
I object to the violation of privacy and online freedom of expression that this law potentially constitutes. In addition, I object to the fact that the law has not been given the full consultation period of four weeks. As a result, I have not been able to take the time to delve further and form my opinion better.
It is of the utmost importance that the government acts transparently and in accordance with the law. By shortening the consultation period from normally 4 to now 1 week, the government does not adhere to its own guidelines.
Finally, I object that this law will be introduced during the government's caretaker period. There is no reason why this cannot wait until after the formation of a new cabinet.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht