Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Ir S Lelieveldt
Plaats Amsterdam
Datum 29 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Als ik het kort even mag samenvatten wenst het Ministerie met bijgaand wetsvoorstel door een ultrakorte consultatietermijn, vlak voor de vakantie ingediend, even snel vergaande surveillance bevoegdheden uit te rollen in verband met volstrekt niet gekwantificeerde onderbouwde dreigingen.

Daarmee schendt het Ministerie alle eigen door uzelf opgestelde regels die in het Integraal AfwegingsKader aan de orde zijn, maar dat is een vertrouwde figuur voor uw Minister: mondkapjes plicht voor iedereen, behalve de Minister. Maar zo hoort het niet te werken. Niet als je de relevante verdragen leest (opgenomen in bijgaande brief) en niet als je de Raad van State en hun adviezen uit 2018 (en het afwegingskader dat gisteren gepubliceerd is) ter harte zou nemen.

Het is bedroevend voor de staat van de rechtsstaat dat de stukken die uw Ministerie onder het ‘leiderschap’ van Mr. Grapperhaus indient zelfs het niveau van een eerstejaars rechtenstudent niet halen. Dat is niet grappig meer: dat baart mij zorgen. Zie verder de brief en trek uw eigen juridische conclusie.

Bijlage