Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam J. Terstegge
Plaats Utrecht
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
De discussie over de gegevensverwerking door de NCTV kan niet worden opgelost zonder het eerst te hebben over de taak van de NCTV. Die taak staat nu geregeld in artikel 50 van het Organisatiebesluit van het Ministerie van J&V. Maar gelet op de aldaar genoemde taken zou de NCTV helemaal geen gegevens over individuele personen hoeven te verwerken. De gegevensverwerking moet immers “noodzakelijk” zijn voor de taak. De genoemde taken zijn veel te vaag om de noodzaak van de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV vast te kunnen stellen. Ook is het Organisatiebesluit niet van het juiste regelgevingsniveau om als NCTV aanzienlijke inbreuken op de privacy van de betrokkenen te mogen maken. Als de gegevensverwerking wel nodig zou zijn, dan behoort de NCTV gewoon zijn eigen instellingswet te hebben, met daarin een nadere omschrijving van de taken, bepalingen over de gegevensverwerkingen (inclusief hoe wordt omgegaan met de rechten van betrokkenen) en waarborgen om te zorgen dat de zaken niet uit de rails lopen, zoals intern en extern toezicht. Het onderhavige wetsvoorstel ademt een haastklus en is grondrechtelijk broddelwerk. Dus begin met een behoorlijk gesprek over de taken en bevoegdheden van de NCTV zelf en ga dán pas over de gegevensverwerking praten. Blijf niet doorgaan op het pad van Joustra dat zo min mogelijk moet worden geregeld.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht