Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leiden
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Deze wet is overduidelijk onzorgvuldig en snel gemaakt. Een wet vol spel- en taalfouten. Zo kan blijkbaar een wet verTRekken (5h). Dat kan met deze conceptwet zeker zo snel mogelijk gebeuren. Daarnaast een te korte consultatie van 1 week. Dit terwijl ditzelfde demissionaire kabinet keer op keer faalt om zich aan zijn eigen wettelijke termijnen te houden als het gaat om bijvoorbeeld de WOB. Dit demissionaire kabinet maakt haast als het het kabinet uitkomt, maar niet als het uitkomt in het publieke belang.

Hoe denkt dit demissionair kabinet een mandaat te hebben een dergelijke wet die zo ver gaat, in te dienen?

De memorie van toelichting beweert droogjes: "Het betreft dan ook geen nieuwe activiteiten, de Minister van JenV verricht deze al geruime tijd." Waarom is deze wet dan nodig? Misschien omdat deze wet voorziet in het witwassen van reeds bestaande illegale activiteiten die de Minister heeft uitgevoerd en illegaal blijft uitvoeren?

Inhoudelijk deugt deze wet ook niet. Geen onafhankelijk toetsing van inzet van bevoegdheden vooraf. Onvoldoende toezicht. Geen ingebouwde correctiemogelijkheden bij overtreding. Geen notificatie naar personen die getroffen worden door de verwerking van hun persoonsgegevens. Geen mogelijkheid een verzoek te doen of persoonsgegevens zijn verwerkt. Bevoegdheden die ingezet kunnen worden voor het open begrip 'nationale veiligheid', dat door de Nederlandse overheid keer op keer zeer breed wordt opgevat. Geen doelbinding vooraf voor het verzamelen van persoonsgegevens kan beginnen en tot dat doel wordt beperkt. Een termijn van 5 jaar om persoonsgegevens te bewaren is sowieso in jurisprudentie van het EHRM al te lang. Daar komt bij dat deze 5 jaar ook nog eens gerekend wordt vanaf de laatste verwerking in plaats van vanaf het moment van eerste opslag binnen de overheid. Op deze manier kan de overheid persoonsgegevens naar verschillende bestuursorganen blijven overgooien en zo nooit een bezwaartermijn overschrijden. De termijn is zo een wassen neus.

Dit is broddelwerk. Weg met dit concept, en stop onmiddellijk met de illegale verwerking van persoonsgegevens!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht