Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zoetermeer
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Geachte heer / mevrouw,

Met dit wetsvoorstel maakt u van de burger uw vijand en ondermijnt u alle grondrechten van de Nederlandse burger om hem/haar zogenaamd "te beschermen" tegen een onduidelijke dreiging. Naast het schenden van de grondwet schendt deze wet diverse internationale en Europese mensenrechten verdragen, een aanbeveling van de VN Mensenrechtenraad, de VN Resolutie "privacy in a digital age" en de Guiding principles for business and Human Rights. Er ontbreekt een duidelijk doel en het is totaal onduidelijk hoe "het verzamelen van persoonsgegevens de samenleving meer weerbaar maakt". Tenslotte is de consultatie periode van 5 dagen een grote aanfluiting en het lijkt er sterk op dat dit erdoor gedrukt wordt terwijl een hoop mensen afgeleidt zijn door andere zaken. Ik verzoek u dringend om dit wetsvoorstel in te trekken, de geschiedenis zal uitwijzen dat het ondermijnen van de grondrechten van alle Nederlandse burgers met dit wetsvoorstel een historische blunder zal blijken.

Hoogachtend, Riekle Wiersma
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht