Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats 's-Gravenhage
Datum 25 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Ik constateer uit het bijgevoegde document 'integraal afwegingskader' dat geen goede integrale afweging is gedocumenteerd. Daarmee zijn met name de belangen van de betroffen maatschappelijke groeperingen niet in kaart gebracht (bij 'betrokkenen' worden alleen overheidsorganisaties genoemd, terwijl het toch echt om verwerking van persoonsgegevens van burgers gaat). Ik verzoek de indieners deze belangen alsnog uitgebreid in beeld te brengen ten behoeve van de verdere parlementaire behandeling.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht