Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
Proces:
De termijn om te reageren op dit voorstel is, gezien de impact en de timing (vlak voor de zomervakantie) veel te kort. Consultatietraject en het wetsvoorstel verliezen daarmee aan legitimiteit.

IAK:
- Het Integraal Afwegingskader behorend bij dit voorstel is ver onder de maat. Vraag 6 (Wat is het beste instrument?) bevat geen enkele afweging van andere instrumenten of de rechtmatigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid van verschillende instrumenten.
- In vraag 2 wordt ten onrechte geen melding gemaakt van burgers die betrokken zijn bij de gevolgen van deze wet, terwijl er wel summier wordt gesproken over de gevolgen voor burgers in vraag 7.
- De beantwoording van vraag 5 is geen lopende zin en geen correct Nederlands. Het lijkt alsof hier meerdere zinnen zijn samengevoegd en daarmee is niet duidelijk wel doel overheidsinterventie rechtvaardigt.

Wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid
- Atikel 4 lid 3: extreem vage verwoording van ' een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven.' Het is volkomen onduidelijk volgens welke maatstaven het ministerie melding moet doen bij de AP. Waarom niet altijd melding doen bij de AP indien gegevens met betrekking op het persoonlijk leven zijn verzameld?
- Artikel 4 lid 4: ' regels met betrekking tot te nemen technische, personele en organisatorische maatregelen' Het is niet duidelijk welk doel deze op te stellen regels dienen.
- Artikel 5 lid h: Kan hier geen uitputtende lijst worden gedefinieerd?
- Artikel 7, lid 1: het buiten werking stellen van een deel van de AVG is zeer onwenselijk en representeert een forse inbreuk op de privacy van burgers. Deze inbreuk wordt onvoldoende met waarborgen omkleed of verantwoord.
- Memorie van toelichting: de MvT geeft enkel een onderbouwing waarom de huidige de facto praktijk dient te worden verankerd in wetgeving. Hieruit spreekt geen enkele intentie om de huidige praktijk te toetsen of aan te passen ten faveure van bescherming van persoonlijke levenssfeer van (ten onrechte) verdachten. In het licht van recente publicaties over de NCTV en praktijken die ingaan tegen de AVG (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ambtenaren-verzamelden-jarenlang-op-eigen-houtje-informatie-over-burgers-ineens-stond-youssef-arkhouch-te-boek-als-gevaarlijke-imam~b2cfb7431/) is het onwenselijk de huidige praktijk ongewijzigd in de wet te verankeren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht