Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Reactie

Naam Dhr. G Meijer
Plaats Nijmegen
Datum 28 juni 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te downloaden.
De consultatie van dit stuk lijkt mij te kort voor een grondige bestudering voor belangrijke belangenorganisaties zoals BitsForFreedom en Amnesty.

Dat gezegd hebbende is veiligheid een belangrijk recht, en data kan een grote rol spelen om dat recht te beschermen. Toch lijkt mij dat er ruimte moet worden gemaakt in deze wet om onterechte verwerkingen of verwerkingen die niet bewijsbaar terecht zijn door de minister ongedaan te maken. Normaliter zou een burger op de hoogte worden gebracht van de verwerking, maar dat zal wellicht ongewenst zijn. Het is daarom wellicht waardevol om een onafhankelijke commissie, met daarin belangrijke ervaringsdeskundigen op gebied van privacy- en mensenrecht op te zetten, zij zouden per situatie moeten bestuderen of verwerking terecht is en welke bewaringstermijn er moet worden gesteld. Indien de verwerking door deze commissie als onterecht wordt aangeduid of als de bewaringstermijn is verlopen moet de betrokkenen op de hoogte worden gebracht dat verwerking heeft plaatsgevonden, de commissie zou bij uitzondering kunnen bepalen dat het laatste niet hoeft.

Daarnaast zou er ook een lijst opgesteld moeten worden welke persoonsgegevens specifiek mogen worden verwerkt en moeten politieke opvattingen van in Nederland actieve partijen of organisaties expliciet uitgezonderd worden van verwerking.

Ik tot slot hoop dat privacy- en mensenrechtenorganisaties meer de tijd krijgen om deze wetgeving te bestuderen voordat deze politiek behandeld wordt.