Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Systeemrelevantiebuffer

Net als andere landen wil de Nederlandse regering hogere kapitaalbuffers vereisen van banken die belangrijk zijn voor het financiële stelsel (“systeemrelevante banken”). Met de wettekst en de lagere regelgeving in deze consultatie kan de toezichthouder (DNB) banken en beleggingsondernemingen als systeemrelevant aanmerken en de hoogte van de vereiste buffer voor die instellingen vaststellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-09-2012
Einddatum consultatie 18-10-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Internationaal is afgesproken dat overheden hogere kapitaalbuffers kunnen vereisen van banken die belangrijk zijn voor het financiële stelsel. Met de bijgaande concept-regeling krijgt De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op de soliditeit van financiële ondernemingen, de bevoegdheid om banken en beleggingsondernemingen te beoordelen op hun belang voor de stabiliteit van het financiële stelsel, oftewel hun systeemrelevantie. Voor de banken en beleggingsondernemingen die DNB als systeemrelevant aanmerkt, stelt zij ook de hoogte van de vereiste extra kapitaalbuffer vast.

Dit onderwerp komt ook voor in de vierde richtlijn banken (CRD IV). Over die Europese richtlijn wordt op dit moment nog in de Raad van Ministers van de Europese Unie onderhandeld. De systeemrelevantiebuffer wordt, als dat kan, nog eerder in de Nederlandse regelgeving opgenomen dan de rest van de Europese regels. Zo krijgen systeemrelevante banken en beleggingsondernemingen snel duidelijkheid over dit onderwerp.

Bij de tekstvoorstellen is uitgegaan van de tekst van het vijfde Raadscompromis op het richtlijnvoorstel CRD IV, d.d. 11 mei 2012. Als die tekst nog verandert, zullen de relevante bepalingen in wet en besluit uiteraard daaraan worden aangepast.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle banken en beleggingsondernemingen waarop een solvabiliteitseis van toepassing is, zullen door DNB beoordeeld worden. Alleen de systeemrelevante banken en beleggingsondernemingen zullen extra kapitaal moeten aanhouden.

Verwachte effecten van de regeling

De banken en beleggingsondernemingen die als systeemrelevant worden aangemerkt door de Nederlandsche Bank (DNB), zullen vanaf 2016 meer kapitaal in hun onderneming moeten aanhouden, als buffer. DNB zal van een dergelijke instelling vereisen dat zij 1 tot 3 procent extra kapitaal aanhoudt, afhankelijk van hoe systeemrelevant de instelling wordt bevonden. De buffer moet vanaf 2016 worden opgebouwd en vanaf 2019 volledig aanwezig zijn. DNB kan naar verwachting vanaf begin 2014 systeemrelevante instellingen aanwijzen. Vanaf dat moment mogen die instellingen al beginnen met het opbouwen van de buffer.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is banken en beleggingsondernemingen duidelijkheid te geven over de manier waarop zal worden bepaald of en in hoeverre zij als systeemrelevant zullen worden aangemerkt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U mag op alle teksten reageren.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht