Verkoopverbod tabak supermarkten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Someren
Datum 23 december 2022

Vraag1

Wat is uw reactie op de concept regelgeving?
Als supermarktbranche gaat de volksgezondheid ons zeker aan het hart. Maar door de draconische maatregelen die nu genomen gaan worden gaat het voorzieningen-niveau in zowel stedelijk maar vooral in niet-stedelijk gebied sterk achteruit. 500 (kleinere) supermarkten zullen de deuren moeten sluiten. Dit is 8% van het totale supermarktbestand. Vooral in niet-stedelijk gebied is dit een verschraling van het (food)aanbod maar ook diverse diensten zullen dan niet meer aangeboden worden. Bijvoorbeeld postdiensten, apotheekpunten en andere services. Het wegvallen van de supermarkt betekent dan ook het wegvallen van naastgelegen andere winkels.
Verder gaat het niet over de tabaksomzet die wegvalt maar om de reguliere omzet die vermindert als gevolg van het verkoopverbod. Klanten die elders tabak moeten gaan kopen, gaan dan ook hun andere boodschappen in de buurt van dat verkooppunt doen. Grenswinkels zullen geconfronteerd worden met (nog meer) afvloeïing van omzet naar het buitenland. Er is geen Europese regelgeving op verkoopprijzen aangaande tabak en door het verkoopverbod geeft men de klant nog meer motieven om de grens over te steken (ook voor de andere boodschappen).
De regelgeving werkt oneerlijke concurrentie in de hand. Voor de ene supermarkten pakt de maatregel gunstig uit (in de toekomst dichtbij een toegestaan tabaksverkooppunt) en voor andere ondernemers heel ongunstig (geen toegestaan tabaksverkooppunt in de directe nabijheid). Het is daarmee een onevenwichtige maatregel.
In hoeverre draagt deze regelgeving er toe bij dat er minder gerookt gaat worden? Consumenten gaan minder frequent maar per bezoek wel meer kopen (wellicht hele sloffen)bij een tabaks-verkooppunt. In de huiselijke sfeer is dan altijd tabak voorhanden.
In het kader van de volksgezondheid wil men nu de tabaksverkoop aan banden gaan leggen. Ik vind het dan moeilijk uit te leggen dat we aan de andere kant wiet-experimenten uit aan het voeren zijn. Dit staat volgens mij haaks op elkaar.
Verder gaat vooral de zelfstandige supermarktondernemer het slachtoffer worden. Immers; de grootwinkelbedrijven blijven wel overeind. Zelfstandig ondernemers zijn van grote(re) meerwaarde voor de lokale gemeenschap. Zij sponsoren lokale verenigingen, zorgen voor veiligheid in de buurt en werkgelegenheid en geven steun aan scholen en voorzieningen voor ouderen. Bovendien vervalt een ontmoetingsplaats. Het wegvallen van de supermarkt leidt dan ook tot een directe aantasting van de leefbaarheid.