Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zoetermeer
Datum 19 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op hele regeling. Daarnaast wordt u specifiek uitgenodigd de volgende vragen te beantwoorden:

• Vindt u het subsidiebedrag redelijk? Kunt u uw oordeel toelichten?
• Vindt u de subsidievoorwaarden redelijk? Kunt u uw oordeel toelichten?
• Vindt u de administratieve lasten voor de werkgever redelijk? Kunt u uw oordeel toelichten?
• De maximale duur van de subsidiabele activiteiten bedraagt 2 jaar na subsidieverlening. Na deze periode wordt de aselecte steekproef uitgevoerd. Wat vindt u van deze termijn?
Reactie namens de industriecoalitie Bouwend Nederland, Techniek Nederland, WENB, BOVAG, FME en Metaalunie. in bijgevoegd document

Bijlage